MERHABA BEN MURAT CAN ŞANLI TARİHİMİZİ ÖĞRENMEK İSTİYORSANIZ DOĞRU YERDESİNİZ... (sitede görünen reklamların sitemizle ilgisi yoktur...)

   
 
  TARİHTEN BİR FAZİLET ÖRNEĞİ

Orhan Gazi babası Os­man Gazi'nin vefatından sonra Padişah olmuş, kardeşi Alâaddin Paşa'yı da kendisi­ne sadrazam yapmıştı.

Alâaddin Paşa, âlim ve fazıl bir zattı. Salta­nat dâvasından kendi isteğiyle feragat etmişti. Abisinin Sultan olmasına gönülden razı olmuş­tu. Niyeti devletine ve milletine menfaatsiz ve şöhretsiz olarak hizmet etmekti. Makam ve mevkilerde gözü yoktu. Ancak abisinin ısrarı üzerine, sadrazamlık görevini kabul etmek zo­runda kalmıştı.
Alâaddin Paşa, gönülsüz olarak üstlendiği sadrazamlık görevinde, uzun süre kalmadı. Sa­dareti zamanında cereyan eden ibretli bir olay üzerine, vazifesinden istifa ederek ayrıldı.
Alâaddin Paşa'nın sadrazamlıktan ayrılma­sına sebeb olan olay şu idi:
Mehmed Ağa adlı bir köylü, Ahmet Ağa adlı diğer bir köylüden bir tarla satın almıştı. Bir gün Mehmet Ağa tarlada çift sürerken, bir küp altın bulmuştu. Kendi kendine:
- Allah var. Ben Ahmet Ağa'dan sadece tar­lasını satın aldım. Yoksa tarladaki altınları alma­dım. Altınlar benim için haramdır. Götürüp kendisine iade edeyim, diye düşünmüş ve bir küp dolusu altını vermek üzere Ahmet Ağa'ya.
götürmüştü. Fakat Ahmet Ağa da:
- Hayır, bu altınlar benim değildir. Ben gömmedim. Tarlanın sahibi artık sensin. Altın­lar da senindir... diyerek altınları almaya yanaş­mamıştı.
Alırsın, almazsın derken iş büyümüş, mah­kemeye intikal etmiş, bu arada Sadrazam Alâad­din Paşa'nm kulağına da erişmişti.
Mahkeme neticesi, ikisi de almak isteme­yince altınlar hazineye devredildi.
Şahid olduğu bu olaydan Alâaddin Paşa, son derece duygulanmıştı. Derhal abisi Orhan Gazi'ye müracaat ederek:
- Ben bu derece ahlâk ve fazilet sahibi in­sanları yönetmek liyakatini kendimde göremi­yorum. Onların fazileti benimkinden çok üs­tündür.." demiş ve sadrazamlıktan ayrılmak is­tediğini bildirmişti. Bu isteğinde de ısrar edin­ce, Orhan Gazi kabul etmek zorunda kalmıştı.
Görüldüğü gibi olay bütünüyle bir ibret tablosu, şanlı tarihimizin bir şeref ve fazilet levhasıdır.
 


TÜRKİYE'DE TARİH EĞİTİMİNİ YETERLİ BULUYOR MUSUNUZ?
EVET
HAYIR

(Sonucu göster)


Reklam
 
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
 
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
 
KÖŞE YAZILARI
 
 
Bugün 36 ziyaretçi (52 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=