MERHABA BEN MURAT CAN ŞANLI TARİHİMİZİ ÖĞRENMEK İSTİYORSANIZ DOĞRU YERDESİNİZ... (sitede görünen reklamların sitemizle ilgisi yoktur...)

   
 
  İNKILAP TARİHİ KRONOLOJİSİ

 

İNKILAP TARİHİ KRONOLOJİSİ
1718
Pasarofça Antlaşması
1730
Patrona Halil isyanı
1739
Belgrad Antlaşması
10 Ocak 1792
Yaş Antlaşması
1793
Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu
29 Eylül 1808
Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması
14 Haziran 1826
Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması
1856
Bank-ı Osmani'nin kurulması
1856
Islahat Fermanı
30 Mart 1856
Paris Barış Antlaşması
20 Şubat 1870
Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin açılması
23 Aralık 1876
I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı
1881
Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması
1889
İttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (İttihat ve Terakki) kurulması
23 Temmuz 1908
II. Meşrutiyet'in ilanı
13 Nisan 1909
31 Mart Olayı
28 Eylül  1911
Trablusgarp Savaşı
8 Ekim 1912
I. Balkan Savaşı
18 Ekim 1912
Ouchy  (Uşi) Antlaşması
30 Mayıs 1913
Londra Antlaşması
10 Temmuz 1913
II. Balkan Savaşı
10 Ağustos 1913
Bükreş Antlaşması
29 Ağustos 1913
Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması
14 Kasım 1913
Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması
28 Haziran 1914
I. Dünya  Savaşı’nın başlaması
12 Kasım 1914
Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’na girmesi
19 Şubat 1915
Çanakkale Savaşı’nın Başlaması
3 Mart 1918
Brest Litowsk Antlaşması
30 Ekim 1918
Mondros Mütarekesi'nin imzalanması
15 Mayıs 1919
Yunanlılar'ın İzmir'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri
19 Mayıs 1919
Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı
28 Mayıs 1919
Havza Genelgesi
22 Haziran 1919
Amasya Genelgesi
23 Temmuz 1919
Erzurum Kongresi
4-11 Eylül 1919
Sivas Kongresi
22 Ekim 1919
Amasya Protokolü
27 Aralık 1919
M.Kemal’in Ankara’ya gelişi
28 Ocak 1920
Misak-ı Milli’nin kabulü
16 Mart 1920
İstanbul’un işgali
23 Nisan 1920
TBMM’nin açılması
29 Nisan 1920
Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun kabulü
10 Ağustos 1920
Sevr Antlaşması'nın imzalanması
2-3 Aralık 1920
Gümrü Antlaşması'nın imzalanması
6-10 Ocak 1920
I. İnönü Savaşı
27 Ocak - 12 Şubat 1921
Londra Konferansı
1 Mart 1921
Türk –Afgan Dostluk Anltaşması
16 Mart 1921
Moskova Antlaşması
31 Mart 1921
II. İnönü Zaferi
10-25 Temmuz 1921
Eskişehir-Kütahya Savaşı
5 Ağustos 1921
Atatürk’ün Başkomutanlığa getirilmesi
7-8 Ağustos 1921
Tekalif-i Milliye Kanunu’nun Kabulü
3 Eylül 1921
Sakarya Meydan Savaşı
13 Ekim 1921
Kars Antlaşması
20 Ekim 1921
Ankara Antlaşması
26 Ağustos 1922
Büyük Taarruz
30 Ağustos 1922
Başkomutanlık Meydan Savaşı
9 Eylül 1922
İzmir'in kurtuluşu
11 Ekim 1922
Mudanya Mütarekesi
1 Kasım 1922
Saltanatın ilgası
17 Şubat 1923
İzmir İktisat Kongresi
24 Temmuz 1923
Lozan Barış Antlaşması
9 Ağustos 1923
CHP’nin kurulması
13 Ekim 1923
Ankara'nın başşehir olarak kabulü
29 Ekim 1923
Cumhuriyet'in ilanı
3 Mart 1924
Hilafetin ilgası
3 Mart 1924
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
3 Mart 1924
Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
20 Nisan 1924
İkinci Anayasanın kabulü
17 Kasım 1924
Terekkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
13 Şubat 1925
Şeyh Said İsyanı
17 Şubat 1925
Aşar Vergisinin kaldırılması
4 Mart 1925
Takrir-i Sükun Kanunu
25 Kasım 1925
Şapka Kanunu
30 Kasım 1925
Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
26 Aralık 1925
Milad-i Takvim’in kabulü
17 Şubat 1926
Medeni Kanun’un kabulü
19 Nisan 1926
Kabatoj Kanunu’nun kabulü
5 Haziran 1926
Ankara Antlaşması (İngiltere ile)
1 Kasım 1928
Harf İnkılabı
10 Haziran 1930
Nüfus Mübadelesi sorunun
12 Ağustos 1930
Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
23 Aralık 1930
Menemen Olayı
1 Nisan 1931
Ölçü ve tartıların değiştirilmesi
15 Nisan 1931
Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
12 Temmuz 1932
Türk Dil Kurumu’nun kurulması
18 Temmuz 1932
Millet Cemiyeti’ne giriş
9 Şubat 1934
Balkan Antantı’nın kurulması
21 Haziran 1934
Soyadı Kanunu’nun kabulü
20 Temmuz 1936
Montö Boğazlar Sözleşmesi
9 Temmuz 1937
Sadabat Paktı’nın kurulması
7 Temmuz 1939
Hatay’ın Anavatana katılması
 
 


TÜRKİYE'DE TARİH EĞİTİMİNİ YETERLİ BULUYOR MUSUNUZ?
EVET
HAYIR

(Sonucu göster)


Reklam
 
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
 
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
 
KÖŞE YAZILARI
 
 
Bugün 40 ziyaretçi (89 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=